کتاب اطلس نورومتابولیک نوشته خانم دکتر کریم زاده، استاد اعصاب اطفال منتشر شد.
 

کتاب اطلس بیماریهای نورومتابولیک که بانک جامعی از تصاویر مرتبط با اختلالات نورومتابولیک است و توسط سرکارخانم دکتر پروانه کریم زاده تألیف شده،به تازگی از سوی انتشارات Cambridge Scholar منتشر شده است. این کتاب مرجع کاملی برای متخصصین رشته اعصاب و غدد اطفال می باشد.
کتاب حاضر از طریق لینک های زیر قابل مشاهده و دسترسی است:
https://books.google.com/books/about/Atlas_of_Neurometabolic_Disorders.html?id=qsvmDwAAQBAJ
https://www.amazon.com/Atlas-Neurometabolic-Disorders-Parvaneh-Karimzadeh/dp/1527547949
https://www.cambridgescholars.com/atlas-of-neurometabolic-disorders

بیست و دومین کنگره اعصاب کودکان ایران در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

بیست و دومین کنگره اعصاب کودکان ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر رامسر برگزار شد. در این گردهم آیی سالانه موضوعات روز طب اعصاب اطفال اعم از بیماریهای نورومتابولیک، نوروموسکولار، بیماریهای اتوایمیون نورولوژیک، نوروسایکیتری مورد بحث و تبادل نظر متخصصین قرار گرفت.

ارائه مطالب توسط متخصصین به دو شکل مجازی و حضوری صورت گرفت و تازه های علمی به شکل مقاله سخنرانی و پوستر ارائه شد.

انجمن اعصاب اطفال ایران سالانه همایشی برای تبادل تازه های علمی و اشتراک گذاری مسائل روز طب اعصاب اطفال برگزار می کند.