دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
طرحهای پژوهشی
- بررسی اثربخشی لواتیراستام به عنوان داروی همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان. مجریان: دکتر محمد رضا قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.
بررسي رابطه سلياك واپي لپسي در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيد. مجریان: دکتر پراونه کریم زاده، دکتر سپیده طبرستانی.
- مقايسه ریسک فاکتورها ، اختلالات همراه و سیر بیماری در مبتلایان به همی پلژی همراه با تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به بخش اعصاب بیمارستان کودکان مفید . مجریان: دکتر مهران آقا محمدپور، دکتر پروانه کریم زاده.
- مقايسه اثرات ميدازولام بوكال و ديازپام داخل وريدي در كنترل تشنج حاد كودكان. مجریان: دکتر سعید انوری، دکتر فرهاد محولاتی.
- مقايسه اثرات پروفيلاکتيک توپيرامات و پروپرانولول در کودکان 3-15 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيد. مجریان: دکتر علی خواجه، دکتر سید حسن تنکابنی.
- مقایسه اثر درمانی دو داروی دفلازاکورت و پردنیزون در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن. مجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر پروانه کریم زاده.
- مقایسه اثر دیازپام متناوب و میدازولام وریدی دردرمان تشنجهای سریال در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر افشین فیاضی، دکتر پروانه کریم زاده.
- بررسی تأثیر رژیم غذایی کتوژنیک در کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان. مجریان: دکتر سید علیرضا میر جوادی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- مقایسه تأثیر رژیم اتکینز و کتوژنیک در کنترل تشنج کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان. مجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی میزان آگاهی دستیاران اطفال از معیارهای تکامل طبیعی کودکان. مجریان: دکتر آزاده کیومرثی، دکتر پروانه کریم زاده.
- بررسی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در کودکان ایران در سالهای 2008-2006. مجریان: دکتر سید محمد رضا میر کریمی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی تأثیر رژیم اندکس گلیسمیک پایین در صرع مقاوم به درمان. مجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.
- اندازه گیری و مقایسه سطح پلاسمایی پیریدوکسال فسفات در کودکان اپی لپتیک مراجعه کننده به بیمارستان مفید در دوگروه کنترل شده و مقاوم به درمان. مجریان: دکتر زهرا پیرزاده،دکتر محمد غفرانی.
- بررسی چند مرکزی یافته های تصویربرداری مغزی در کودکان با اولین تشنج بدون عامل برانگیزنده. مجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.
 - بررسي اثر بخشي پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان. مجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی رابطه درمانی داروهای ضد تشنج و سطح ویتامین D، کلسیم در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی رابطه درمان با داروهای ضد تشنج و کاهش تراکم استخوانی در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مركز پزشكي آموزشي درماني کودکان مفید در سال 1389. مجریان: دکتر احمدرضا فرسار.
- بررسي نتايج درمان مبتلايان به هيدروسفالي براساس نمره ارزيابي موفقيت ETV(ETVSS). مجریان: دکتر پریسا عظیمی، دکتر حسن رضا محمدی.
- بررسي تغييرات الكتروانسفالوگرافي زودهنگام و دیر هنگام بيماران مبتلا به تشنج همراه با تب مراجعه كننده به بيمارستان مفيد شهر تهران سال 1391-1389. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر علیرضا رضایی.
- بررسي اثرپروفيلاکتيک پرگابالین و پروپرانولول در کودکان 15-3 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيد. مجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.
 - بررسی واکنش های منجر به بستری نسبت به داروهای ضد تشنج وعوامل همراه در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای ١٣٩٠- ١٣٨٩. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر وحید بکرانی.
- بررسي ژنتيك بيماران نيمن پيك سي ايراني. مجریان: دکتر علیرضا رضایی، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسی رابطه موتاسیونهای شایع ژن در (MECP2 METHYL CPG PROTEIN2)شدت بیماری در سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید.مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر پروانه کریم زاده.
- بررسی موتاسیونهای شایع ژن(MECP2در بیماران با سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر امید یقینی.
- مقایسه اثر سدیشن اطفال هنگام پونکسیون کمری بین میدازولام خوراکی و کلرال هیدرات خوراکی. مجریان: دکتر حجت درخشانفر، دکتر پروانه کریم زاده.
- بررسی یافته های بالینی، بیوشیمیایی، تصویربرداری و مولکولی در بیماران گلوتاریک اسیدوری تایپ1 مراجعه کننده به بیمارستان مفید درسال 1390. مجریان: دکتر زهرا پیرزاده، دکتر سید حسن تنکابنی.
- بررسي عوامل تشديد کننده، کاهش دهنده، انواع و اختلالات همراه در کودکان مبتلا به ميگرن مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان کودکان مفيد در سالهاي 91-87. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر پروانه کریم زاده.
تعيين HLAB1502در بيمآرآن دچآر توکسيک اپيدرمال نکروزيس , ,هیپر سنستیویتی سندرم وover laping syndromثآنويه به مصرف دآروهآي ضد تشنج . مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.
بررسي اچ ال آ مرتبط با بروز استيونس جانسون با داروهاي ضد تشنج.مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.
بررسي تابلوي باليني و پاراکلينيکي بيماريهاي نرومتابوليک در ايران. مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکتر پروانه کریم زاده.
بررسی اثر zonisamideبعنوان داروی کمکی در درمان کودکان مبتلا به صرع مقاوم در بيمارستان كودكان مفيد.مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.
بررسي مقآيسه اثر زونيسامايد و پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان . مجریان:دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر محمد مهدی تقدیری.
بررسي عارضه بينايي در كودكان صرعي مصرف كننده داروي Sabrilبا روش Full Field ERG. مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.
بررسی 100 مورد بیوپسی عضله در کودکان دچاراختلالات نوروماسکولار مراجعه کننده به بیمارستان كودكان مفيد. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر سید حسن تنکابنی.
بررسی واکنش متقاطع بین فنوباربیتال و توپیرامات در کودکان صرعی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر محمد غفرانی. 
بررسی تغییرات MRIدر بیماران مبتلا به فنیل کتونوری مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای 91-90. مجریان: دکتر فرزاد احمدآبادی، دکتر پروانه کریم زاده.
 بررسي تاثير والپروييک اسيد٬فنوباربيتال وکاربامازپين بر چربيهاي خون و تستهاي عملكردكبددربيماران مبتلا به صرع. مجریان: دکتر حمید نعمتی، دکتر محمد مهدی تقدیری.
بررسی ژنتیک بیماری پمپه در بیماران ایرانی. مجریان: دکتر ساسان ساکت، دکتر سید حسن تنکابنی.
بررسي تاثيردرماني وعوارض دارويي پريمتامين خوراكي بر روند بيماري در كودكان مبتلا به گانگليوزيدوز جي ام 2 . مجریان: دکتر فاطمه پژوهنده، دکتر سید حسن تنکابنی.
ارزيابي رابطه ی بین سطح سرمی دارو های ضدصرع و شکست درمانی در صرع دوران کودکی. مجریان: دکتر مهدی امید بیگی، دکتر محمد مهدی تقدیری.
بررسي بروزفلج شل حاد (AFP) بر حسب تشخيص هاي افتراقي آن و ارزيابي نظام مراقبت AFP در ايران در سال هاي 2008 - 2013. مجریان: دکتر مائده مجیدی نژاد، دکتر سید حسن تنکابنی.
بررسی اپیدمیولوژی بیماری گیلن باره در کودکان 0-15 ساله ایران بین سال های 1392-1387. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر سید حسن تنکابنی.
بررسی فراوانی حساسیت غذایی در کودکان با رفلاکس گاستروازوفاژیال 2 تا 60 ماهه و ارتباط آن با شدت بیماری در بیمارستان مفید در سال 1391. مجریان: دکتر فرید ایمان زاده.
پیشگوئی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به صرع براساس فاکتورهای موثر در بیماری. مجریان: دکتر محمد مهدی ناصحی.
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
گروه فوق تخصصی اعصاب اطفال
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- بیمارستان کودکان مفید


تلفن : 26406788 - 021
نمابر : 22909559-021
پست الکترونیک : icnce@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.